martes, 22 de mayo de 2012

CUARTA VERSION DE LA NOVELA♥


El cuarto:Meteor shower: Versión China

Makino Tsukushi: Chu Yuyun- Zheng Shuang

Spoiler:
 

Doumyouji Tsukasa: Murong Yunhai- Zhang Han
Spoiler:
 

Hanazawa Rui: Duan Yu Lei- Yu Hao
Spoiler:
 

Nishikado Soujiro: Shangguan Ruiqian- Zhu Zi Xiao
Spoiler:
 

Mimasaka Akira: Ye Shuo -Wei Chen
Spoiler:
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario